Św. Brat Albert

Wspólnota Świętego Brata Alberta w Jabłonce Borach

         Nasz patron św. Brat Alberta urodził się 20.08.1845 w Igołomi koło Krakowa. Kiedy miał zaledwie osiem lat zmarł mu ojciec, a w wieku 14 lat stracił również swoją mamę. Jako 18 – letni chłopak, szukając swojego celu w życiu trafił do wojska i wziął udział w powstaniu. W czasie przegranej bitwy pod Mełchowem, został bardzo ciężko ranny wskutek czego stracił nogę. Wówczas odizolował się od świata i tak w samotności odczytał swoje powołanie dla Chrystusa. Wstąpił więc do zakonu Jezuitów, jednak po krótkim okresie czasu opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do brata Stanisława. W roku 1884 wrócił jednak do Krakowa, gdzie całkowicie poświęcił się bezdomnym i opuszczonym, otwierając dla nich przytuliska i noclegowanie, gdzie sam tez mieszkał. W roku 1887 za zgodą Kardynała Albina Dunajewskiego przywdział habit zakonu franciszkańskiego, a rok później złożył śluby zakonne. Centrum jego działalności stanowiły miejskie ogrzewalnie, które przemieniały się w przytuliska. Malował też obrazy, z których sprzedaży utrzymywał ubogich. Zmarł 25 grudnia 1916 roku w Krakowie.

         W roku 1983 został ogłoszony w Krakowie przez ówczesnego papieża, dzisiaj świętego Jana Pawła II, błogosławionym, a w roku 1989 w Rzymie, świętym. Dwa lata później, 14 sierpnia 1991 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II, poświęcając w Wadowicach kamień węgielny pod budowę naszego kościoła dał mu za Patrona właśnie tego wielkiego świętego, zwanego bratem wszystkich ubogich, św. Brata Alberta. Kiedy po 4 latach budowy, dokładnie 17 czerwca 1993 roku, odbywał się pierwszy odpust parafialny, modliliśmy się już ku czci św. Brata Alberta.

         Przez lata owo miejsce modlitwy funkcjonowało jako kaplica wyjazdowa Parafii Przemienienia Pańskiego w Jabłonce. W roku 2010 został posłany do Jabłonki ks. Grzegorz Łomzik, który dostał od Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza zadanie tworzenia na terenie sołectwa Jabłonka Bory, przy kościele św. Brata Alberta samodzielnej parafii. Najpierw dekretem z 25 stycznia 2011 roku został utworzony tutaj Samodzielny Rektorat o pełnych prawach parafii, gdzie ksiądz Grzegorz został mianowany Rektorem posiadającym prawa proboszcza. Aby spełniać zadania Rektora 13 lutego 2011 roku na ręce ówczesnego dziekana ks. Stanisława Krupy, złożył on proboszczowską przysięgę wierności powierzonemu zadaniu. A dekretem z 1 grudnia 2013 roku, pierwszej niedzieli adwentu, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz erygował Parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta w Jabłonce-Borach.

         Od początku troska duszpasterska skierowana była w szczególny sposób na zawierzenia Patronowi, zwłaszcza najważniejszych spraw, którymi żyła cała Rodzina Parafialna. Z racji 5 rocznicy istnienia parafii powołana została Wspólnota Świętego Brata Alberta. Jej członkowie postawili sobie zadanie gorącej modlitwy oraz realnego towarzyszenia wszystkim, którzy w danym momencie doświadczeni zostali jakimiś wyjątkowymi sytuacjami. Aby ich wsparcie było skuteczne i niosło jak najwięcej dobra, Wspólnota spotyka się regularnie, zawsze w pierwszą sobotę miesiąca na adoracji połączonej z modlitwą. Wyznaczone są wówczas również intencje na dane tygodnie, aby objąć nimi realne potrzeby szukających wsparcia.

         Jeśli jest jakaś intencja, która potrzebuje takiego modlitewnego wsparcia, prosimy, aby kierować ją do naszej Wspólnoty. Zostanie ona dołączona do innych, i podjęta indywidualnie przez wyznaczone osoby. Aby modlitwa była autentyczną, będzie zanoszona w odpowiedniej dyskrecji.