bł. Władysława

Bł. Władysław to patron naszego Pana Kościelnego. Dlatego na różańcu oraz mszy św. o godz. 10.00 otoczyliśmy Go szczególną modlitwa. Była modlitwa i podziękowanie za wszelką pracę, ofiarność i serce, jakie Władek oddaje swoje posłudze przy kościele i parafii. Niech Pan Bóg przez wstawiennictwo Patrona, obdarzy Go wielkim błogosławieństwem i łaską.

Kredkobranie

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego, to również nasza pamięć o polskich rodzinach z kresów wschodnich. W tym roku ta pamięć jest szczególna również z racji toczącej się w tym regionie wojny. Toteż po mszach świętych przy wyjściu z kościoła stanęli uczniowie Koła Caritas z naszej szkoły na Borach. Dzieci, ale z pewnością z wielką pomocą rodziców,…

Wrześniowa Fatima

Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej, to bardzo ważna część naszego zawierzania się Bogu. To w Fatimie bowiem Maryja zwracała uwagę na to, aby umieć dostrzegać swoje wady i słabości, aby za nie przepraszać i poprzez różaniec wołać o Boże Miłosierdzie dla siebie i całego świata. Z taką intencją za nas, za nasze rodziny i Ojczyznę,…

Święto Podwyższenia Krzyża

14 września to Święto Podwyższenia Krzyża. Jest ono wspomnieniem ważnego wydarzenia z początków chrześcijaństwa, kiedy to krzyż Chrystusa został uroczyście umieszczony na miejscu ukrzyżowania. Relikwia krzyża, jest w Kościele symbolem i znakiem narzędzia, na którym dokonało się nasze zbawienie. Przez wspomnienie tego dnia, wyrażamy nasze dziękczynienie i zawierzenie łasce płynącej z krzyża Chrystusa.

Imieniny Maryi

12 września w Kościele wspominamy Najświętsze Imię Maryi. Tak jak każdy z nas, obchodzi swoje imieniny jako, podobnie w ten dzień pragniemy uczcić imię Matki Bożej. I jak bywa to w takim wydarzeniu, dzieci przynoszą kwiaty oraz w modlitwie dziękują za wszelką opiekę jaką daje nam Matka…

Przed Niegowicką Panią

W niedzielę 28 sierpnia JE Ks. Arcybiskup dokonał koronacji obrazu Matki Bożej w Niegowici. Obraz ten czczony przez ponad 400 lat, otoczony był w tym miejscu szczególnym kultem. Tutaj modlił się młody kapłan Karol Wojtyła, tutaj też wyrósł modlitwą ojciec Anzelm Gądek. Dlatego i my udaliśmy się w to szczególne miejsce aby podziękować i zawierzyć…

Czerwcowa Fatima

Nie bój się moje dziecko, zaufaj Mi a ja Cię poprowadzę drogą do Boga… takie słowa wypowiedziała Maryja do Łucji w czasie drugiego objawienia tj. 13 czerwca 1917 roku. Na kolanach prosiliśmy Matkę Fatimską o takie prowadzenie w trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć. Chcieliśmy, aby ta nasza czerwcowa Fatima była modlitwą wynagradzającą oraz…

Odpust ku czci św. Brata Alberta

Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii uroczystość odpustową ku czci patrona św. Brata Alberta. Urodził się on 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi pod Krakowem. W młodości przeżywa ogromne pragnienie służenia Ojczyźnie, ale po ciężkiej ranie i amputacji nogi załamuje się cały świat jego patriotyzmu. Aż szukając celu życia odnajduje się w dziele pomocy najuboższym i…

Boże Ciało

W czasach, kiedy tajemnice Boże są tak bardzo atakowane i znieważane, kiedy szydzi się z Najświętszych Postaci, czymś bardzo ważnym jest uczczenie Miłości Bożej w Tajemnicy Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To Boże Ciało obchodzone od ponad ośmiu wieków, jest naszym zbliżeniem i oddaniem się Jezusowi. Dlatego Boże Tobie niech będą dzięki za to co…