Autor: Grzegorz Łomzik

Roraty – Adwentowa modlitwa

Roraty, czyli adwentowa Msza św. o Najświętszej Maryi Pannie, to szczególne nabożeństwo, które wielu z nas pamięta z czasów dzieciństwa. I tak jak było kiedyś, tak również i dzisiaj są one bardzo potrzebne, aby kształtować nasze serca do modlitwy i wiary. To kształtowanie jest dzisiaj bardzo potrzebne, kiedy jak widzimy z wielu stron, wiara ta…

Rozgrywki Piłki Nożnej

W sobotę 26 listopada odbyły się w Jabłonce piłkarskie rozgrywki między ministrantami i lektorami z naszych parafii. W grupie średniej tzw. „lektor młodszy”, Jabłonka Bory zdobyła pierwsze miejsce. Jest to utrzymanie wyniku z ubiegłego roku. W grupie starszych lektorów nie pomogła dogrywka, wynik pomiędzy Borami i Lipnicą rozstrzygnął się dopiero w rzutach karnych, lektorzy z…

Parada Świętych

Święci, patronowie i przewodnicy, to oni są w tych dniach wzorem dla chrześcijan. Kiedy stajemy nad grobami naszych bliskich, zamyśleni nad tajemnicą śmierci i zmartwychwstania to właśnie nadzieja na życie szczęściem wiecznym, jest dla nas najważniejszym drogowskazem. Aby podkreślić tą wielką tajemnicę naszej wiary już po raz 9 dzieci z parafii Brata Alberta uczestniczyły w…

Ślubowanie Pierwszaków

Ślubuję, że będę… taki słowa można było usłyszeć w naszej szkole podstawowej, gdzie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie ucznia. Jak mówimy, stali się wówczas „prawdziwymi” uczniami szkoły, a przez swoje obietnice wyznaczyli sobie wzór postępowania na lata nauki. Siedmioro uczniów, to zarazem mało, kiedy słyszy się o liczniejszych klasach w większych szkołach, ale każdy…

Procesja Różańcowa

Niedziela po 7 października, to w naszej parafii tradycyjnie już Procesja Różańcowa. Klękamy przed pięcioma ołtarzami, przygotowanymi przez poszczególne role. Różaniec dla wielu z nas, to codzienna modlitwa, dlatego i ta procesja jest takim wielkim przeżyciem duchowym. Szczególnie dziękując tym, którzy włączają się w przygotowanie uroczystości, oddajemy się w opiekę Matki Różańcowej. Dlatego po mszy…

św. Franciszkowi

Święty biedaczyna z Asyżu, jak czytamy odznaczał się wielkim szacunkiem do wszystkiego co jest stworzone przez Boga Ojca. Dla niego zarówno otaczający nas świat, żyjące w nim zwierzęta i wszelkie stworzenia, wszystko to jest darem od Boga, dlatego mamy otaczać je szacunkiem i dobrem serca. Korzystając z wspomnienia tego wielkiego Patrona zebraliśmy się jak co…

bł. Władysława

Bł. Władysław to patron naszego Pana Kościelnego. Dlatego na różańcu oraz mszy św. o godz. 10.00 otoczyliśmy Go szczególną modlitwa. Była modlitwa i podziękowanie za wszelką pracę, ofiarność i serce, jakie Władek oddaje swoje posłudze przy kościele i parafii. Niech Pan Bóg przez wstawiennictwo Patrona, obdarzy Go wielkim błogosławieństwem i łaską.

Kredkobranie

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego, to również nasza pamięć o polskich rodzinach z kresów wschodnich. W tym roku ta pamięć jest szczególna również z racji toczącej się w tym regionie wojny. Toteż po mszach świętych przy wyjściu z kościoła stanęli uczniowie Koła Caritas z naszej szkoły na Borach. Dzieci, ale z pewnością z wielką pomocą rodziców,…

Wrześniowa Fatima

Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej, to bardzo ważna część naszego zawierzania się Bogu. To w Fatimie bowiem Maryja zwracała uwagę na to, aby umieć dostrzegać swoje wady i słabości, aby za nie przepraszać i poprzez różaniec wołać o Boże Miłosierdzie dla siebie i całego świata. Z taką intencją za nas, za nasze rodziny i Ojczyznę,…

Święto Podwyższenia Krzyża

14 września to Święto Podwyższenia Krzyża. Jest ono wspomnieniem ważnego wydarzenia z początków chrześcijaństwa, kiedy to krzyż Chrystusa został uroczyście umieszczony na miejscu ukrzyżowania. Relikwia krzyża, jest w Kościele symbolem i znakiem narzędzia, na którym dokonało się nasze zbawienie. Przez wspomnienie tego dnia, wyrażamy nasze dziękczynienie i zawierzenie łasce płynącej z krzyża Chrystusa.