Boże Ciało

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Ten wyjątkowy dzień, dziękczynienia za obecność Jezusa pod postaciami Ciała i Krwi, jest obchodzony rokrocznie z wielkim namaszczeniem. Tym razem, trasa naszej procesji Eucharystycznej przebiegała przez ulice: Zagrodową, Słowacką, Staszica i ks. Joniaka. Tutaj trzeba szczególnie podziękować wszystkim tym, którzy rokrocznie przygotowują ołtarze. Bo zarówno w pomyśle na ołtarz, jak i w jego przybraniu widać dużo serca. Trzeba tylko życzyć, aby ta wielka tradycja nigdy nie ustała i z każdym rokiem coraz bardziej rozpalała nasze serca w miłości do Boga.