Pielgrzymka Śladami Apostoła Pawła

3 lutego wyruszyliśmy na naszą Pielgrzymkę Śladami Apostoła Pawła. Każde miejsce gdzie kiedyś stał św. Paweł dawało nam lepsze zrozumienie Ewangelii. Począwszy od tego szczególnego miejsca jakim jest Filipi, czyli miejsce gdzie została ochrzczona św. Lidia (pierwsza chrześcijanka w Europie), przez Aeropag Koryncki gdzie Paweł jak mówił, głosi Chrystusa Zmartwychwstałego, Tesaloniki z których został wypędzony za głoszoną prawdę. Aż do Anet gdzie stał na mównicy i udowadniał że ołtarz poświęcony nieznanemu bogu, jest poświęcony Jezusowi, który za nas wszystkich umarł na krzyżu. Pięć dni rekolekcji w drodze, umocniło cała naszą wspólnotę. I możemy dzisiaj powiedzieć jedno, mianowicie jak twierdzą niektórzy że zwiedzenie Ziemi Świętej, to jakby przeczytania „piątej” Ewangelii. Tak samo zwiedzenie Grecji śladami Pawła, to jakby przeczytanie Listów Apostoła.