Czas postu, czas przemiany serc

Środą Popielcową, posypaniem głów popiołem, rozpoczęliśmy czas postu. Jest on zawsze czymś szczególnym, bo daje nam refleksję, aby zatrzymać się i spróbować dostrzec prawdę swojego życia. Ważne jest, abyśmy tak ułożyli teraz swoje „codzienności”, aby znaleźć czas na nabożeństwa postne, na wypełnienie powziętych postanowień oraz dobrą przemianę. Niech łaska Boża nas prowadzi do Źródła Miłosierdzia…
Zapraszamy na Drogi krzyżowe w piątki o godz. 16.30 oraz w niedzielę po mszy św. o godz. 10.00. Natomiast Gorzkie Żale odśpiewamy w niedziele o godz. 13.30.