Rozgrywki Piłki Nożnej

W sobotę 26 listopada odbyły się w Jabłonce piłkarskie rozgrywki między ministrantami i lektorami z naszych parafii. W grupie średniej tzw. „lektor młodszy”, Jabłonka Bory zdobyła pierwsze miejsce. Jest to utrzymanie wyniku z ubiegłego roku. W grupie starszych lektorów nie pomogła dogrywka, wynik pomiędzy Borami i Lipnicą rozstrzygnął się dopiero w rzutach karnych, lektorzy z Borów zajęli miejsce drugie. Natomiast najmłodsi ministranci zajęli miejsce czwarte. Dziękujemy chłopakom, że są przy ołtarzu i reprezentują nas również w takich miejscach…