Duchowa Adopcja

25 marca jest tym szczególnym dniem, kiedy w Kościele wspominamy wydarzenie Zwiastowania Pańskiego. Na prośbę Maryi z Fatimy, jest to również dzień Świętości Życia. W Kościele podejmowana jest wówczas tzw. Duchowa Adopcja. Polega ona na zobowiązaniu modlitwy przez 9 miesięcy. Modlitwa ta ofiarowana jest za dzieciątka, które poczęte są pod sercem mamy, a których życie z różnych przyczyn jest zagrożone. Jak obiecała Maryja, modlitwa ta uprosi ich szczęśliwe przyjście na świat. Cieszy, że podobnie jak przez poprzednie lata, również i w tym roku w naszej parafii znalazło się aż 54 osoby, które zobowiązały się podjęć to wyjątkowe dzieło i zawierzyć Maryi dar życia. Bogu niech będą dzięki.