Sercu Jezusowemu na zakończenie roku szkolnego…

Każde zakończenie pewnego etapu naszego życia, oddajemy w ręce Boże. Tak samo uczyniliśmy kończąc rok szkolny. Modlitwa była tym gorętsza, że był to naprawdę wyjątkowy rok. Bo przecież druga jego połowa odbywała się jak mówiliśmy zdalnie. Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem Sercu Jezusa zawierzyliśmy każdego z uczniów oraz ich rodziny. Po nabożeństwie została odprawiona msza św. dziękczynna za przeżyty czas. Uczestniczyli w niej uczniowie z naszych szkół podstawowych oraz szkoły zawodowej. Teraz niech Pan Bóg nas poprowadzi, abyśmy szczęśliwie spędzili wakacje. Bo na pewno są ona wszystkim potrzebne. Odpoczynek duchowy i fizyczny. Boże prowadź …