Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Ten szczególny dzień, nazywany przez nas Boże Ciało, ustanowiony jest przez samego Chrystusa. To On w czasie objawień św. Juliannie z Cornillion prosił o święto podkreślające Jego obecność w Najświętszej Eucharystii. I tak od 1264 roku, wyruszają procesje wysławiające ten największy z darów, Eucharystię. My również zgodnie z obowiązującymi przepisami, podjęliśmy tą szczególną modlitwę. Zwłaszcza trasa do trzeciego z ołtarzy, ulicą św. Brata Alberta, była dziękczynieniem za 10 lat od rozpoczęcia formułowania się naszej parafii Jemu poświęconej. Bogu dzięki, że po okresie zatrzymania pewnych modlitw, mogliśmy, zachowując oczywiście pewną ostrożność, wyruszyć z procesją Bożego Ciała.  Dziękujemy również tym wszystkim, którzy tą procesję tworzyli…