Modlitwa w czasie epidemii

              Podejmując zalecenia Konferencji Episkopatu, chce w tym czasie towarzyszyć szczególnie wszystkim parafianom. Dlatego w najbliższą niedzielę zostanie odprawiona dodatkowa msza św. o godz. 12.00. Będzie to msza św. z krótką adoracją. Abyśmy zawierzyli ich Bożemu Miłosierdziu i prosili o łaskę opieki w czasie jakiegokolwiek zagrożenia.

            Abyśmy w naszej Rodzinie Parafialnej, złączyli się w tym czasie w takiej szczególnej modlitwie zawierzeni  Bogu.  Od dzisiaj tj. od piątku 13 marca, do odwołania, codziennie zachęcam do zgromadzenia się w domach na wspólnej modlitwie. Gdzie tylko jest możliwe, niech gromadzi nas ona o godz. 20.00. Po całym przeżytym dniu odmówmy / szczególnie z dziećmi i młodzieżą, którzy są w naszych domach / różaniec część bolesną oraz modlitwę /ułożoną wyłącznie do odmawiania w naszej parafii na czas epidemii/. Na rozpoczęcie modlitwy w duchu łączności o godzinie 20.00  zabrzmią dzwony na Anioł Pański i przez pół godziny, w czasie której będzie trwała modlitwa w oknie plebanii zostanie zapalona świeca, którą paliliśmy w czasie Peregrynacji związanej z Bożym Miłosierdziem. My w naszych domach możemy zapalić poświęcaną na takie okoliczności świecę gromniczną. Na zakończenie modlitwy o godz. 20.30 zostanie udzielone błogosławieństwo całej parafii i z wieży zabrzmi pieśń suplikacja Święty Boże… niech ten czas połączy nas wszystkich modlitwą, niech otworzy nasze serca wzajemnie na siebie i niech będzie nam udzielona łaska Bożego Miłosierdzia. Niech ta modlitwa w domach towarzyszy szczegolnie tym, którzy poddanie są zasadą obowiązkowej kwarantanny.

                                                                                                                    ****************

Modlitwa na czas walki z epidemią – ułożona do prywatnego odmawiania w parafii św. Brata Alberta w Jabłonce Borach

Boże, nasz najlepszy Ojcze.

Stajemy przed Tobą w tym szczególnym czasie, w jakim znalazł się cały świat i nasza Ojczyna. I rozważając tajemnice śmierci Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, błagamy o łaski, aby Twoje Miłosierdzie przeprowadziło nas wszystkich bezpiecznie przez czas zagrożenia. Oddajemy Ci w całkowitą opiekę tych wszystkich, którzy szczególnie narażeni są na zakażenie i chorobę. Prosimy za tych którzy są blisko nas, w naszych domach i miejscach pracy, ale pamiętamy również w sposób szczególny o tych wszystkich naszych bliskich, którzy w tym czasie przebywają gdzieś daleko, poza domem. Miej w swojej Ojcowskiej opiece tych, którzy będą musieli zmierzyć się z tą chorobą. Wspieraj również  tych wszystkich, którzy pośpieszą im w tym czasie z pomocą, służbę medyczną i odpowiedziach za wszelkie decyzje.

            Jezu Chryste lekarzu dusz i ciał. Wlej w nasze serca ufność, wypływającą z Twojego przebitego dla nas na krzyżu Serca. Abyśmy ten czas przeżyli w większym zaufaniu w Twoją opiekę. W większej modlitwie błagalnej w rodzinach. I zatroszczeniu się wzajemnym o siebie. Niech wstawiennictwo Maryi, którą pod krzyżem dałeś nam za Matkę, przeprowadzi nas szczęśliwie przez ten trudny czas. Niech oddali też od nas wszelkie niepotrzebne obawy i strach.

            Święci Bracie Albercie, Janie Pawle II, księże Jerzy Popiełuszko i Michale Archaniele, patronowie z naszej świątyni- ddajemy i zawierzamy się na ten czas w Waszą szczególną opiekę i prosimy o wstawiennictwo przed Bogiem.   

            Niech wspomnienie szóstej Rany Chrystusa i wypływające z niej łaski będą dla nas ratunkiem i wsparciem. Niech Jezus, zgodnie z obietnicą, napełni przez tą Ranę nasze serca darem spokoju i całkowitego zaufania…          / 3 razy Ojcze nasz i Zdrowaś Mario…/

                                                                                                                    **********************

 

Proponuję rozważanie intencji w czasie modlitwy różańcowej

 

  1. Modlitwa w Ogrojcu – ofiarujmy za naszą rodzinę, szczególnie za… abyśmy tak jak Jezus w czasie, w którym przeżywał ludzki strach, doznał wsparcia od Boga, aby ta modlitwa umocniła całą naszą rodzinę i wlała w serca spokój i miłość do siebie…
  2. Biczowanie Jezusa – drugą część ofiarujmy jako nasze całkowite zawierzenie się Bożemu Miłosierdziu na czas zagrożenia zarażeniem i chorobą. Niech z ran Chrystusa, podjętych dla naszego odkupienia, wypływa szczególna łaska, która ustrzeże naszą rodzinę od zarażania i choroby…
  3. Cierniem ukoronowanie – trzecia część, przypominająca cierpienie spowodowane koroną cierniową, niech będzie zawierzeniem tych wszystkich którzy zostali dotknięci zarażaniem i chorobą. Niech ta modlitwa wyprasza im powrót do zdrowia i umocnienie w chwili jakiegokolwiek doświadczenia…
  4. Dźwiganie krzyża – czwartą część ofiarujmy za tych wszystkich którzy w czasie epidemii spieszą innym z pomocą. Niech Chrystus niosący dla nas krzyż, umocni tych wszystkich którzy w tym szczególnym czasie podejmują jakąkolwiek posługę mającą za cel walkę z wirusem. Niech będzie wsparciem i napełni mądrością wszystkich odpowiedzialnych za podejmowane decyzje…
  5. Śmierć na krzyżu – ta ostatnia cząstka niech będzie całkowitym zawierzeniem Bogu naszej Parafii, Ojczyzny i całego Świata. Niech Boża Opatrzność umocni nas w tym czasie w wierze. Niech skieruje serca wszystkich ochrzczonych do dziękczynienia za dar Odkupienia i zawierzenia się na całe życie Bogu…   

 

                                                                                                                  ***********************

Co trzeba rozumieć ? Przede wszystkim pilnujmy przestrzegania zasad postępowania, podawanych przez odpowiednie służby /zasady zachowania ostrżności oraz pilnowania by zgromadzenia nie przekraczały liczby 50 osób/.  Abyśmy przez swoją nierozważność nie byli powodem rozniesienia choroby i czyjegoś cierpienia. Dostrzeżmy w tym czasie szczególnie wszystkich potrzebujacych. I znajdźmy sposób pomocy w ich potrzebach. Niech łączy nas wspólna modlitwa w naszych domach. Bo prawda jest taka, że dokonujące się wydarzenia,  połączone z głęboką modlitwą, mają być dla nas wszystkich w czasie tegorocznego postu, takimi wyjatkowymi „Rekolakcjami”, które mają nam pomóc zrozumieć głębiej pewne sprawy i zbliżyć do Boga.

Z poważaniem i trwaniem we wspólnej modlitwie ks. Grzegorz Łomzik