Zawierzenie Sercu Jezusa

Jak podkreślają niektórzy, wydarzenie z 11 czerwca 2021 było wyjątkowym darem. Po stu latach od 3 czerwca 1920 roku, ponowiliśmy bowiem zawierzenie w opiekę Najpotężniejszego Króla, Chrystusa. Te sto lat pokazały czym jest naprawdę opieka z pod Jezusowego Serca. Dlatego dzisiaj, w czasie kiedy tak bardzo zło chce uderzyć w żywy Kościół, jest ona szczególnie potrzebna. Dziękuję więc wszystkim parafianom, którzy rozumiejąc wagę tego wydarzenia, uklękli licznie w ostatni piątek do tej wyjątkowej modlitwy. Niech Serce Jezusa ochrania, prowadzi i wspiera darami.