Dni krzyżowe

Dni krzyżowe, tradycyjnie obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed uroczystością Wniebowstąpienia. Ta tradycja początkiem sięga 470 roku, kiedy to biskup diecezji Vienne, w związku z licznymi klęskami nakazał przez 3 dni odprawiać procesja pokutne z modlitwą o Bożą opiekę. Kiedy okazało się że podjęta modlitwa stała się wielką pomocą, zaczęto wprowadzać ja w każdej parafii. Po tych XV wiekach, my również podjęliśmy tą szczególną modlitwę Kościoła. Przez 3 dni udawaliśmy się do konkretnych miejsc w parafii prosząc o pogodę, zachowanie o kataklizmów i klęsk. I to co najważniejsze, by Opatrzność Boża przeprowadziła nas bezpiecznie przez czas pandemii.