Błogosławieństwo do Posługi Lektora Słowa Bożego

W Uroczystość św. Józefa rzemieślnika, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Robert Chrząszcz, pobłogosławił do Posługi Lektora Słowa Bożego 8 kandydatów w naszej parafii św. Brata Alberta. Ponieważ nie z racji pandemii, nie dało się przez ostatnie dwa lata przeprowadzić kursów na poziomie dekanalnym. Dlatego przygotowywali się on przez kilka miesięcy z parafii pod okiem księdza proboszcza. Byli oni również w poszczególnych rodzinach otaczani modlitwą na specjalnych mszach świętych i modlitwie. Nowo pobłogosławieni lektorzy będą teraz mogli już z Bożą łaska odczytywać Słowo Boże i pełnić posługę przy ołtarzu. Bóg zapłać za wszelką pomoc i obecność rodzicom i najbliższym. Do grona pobłogosławionych należą Adrian Gierat, Adam Halczak, Filip Hosana ( z parafii św. Marii Magdaleny w Odrowążu), Oskar Kasprzak, Marcin Litwiak, Adrian Paś i Szymon Sarniak. Niech Bóg kieruje ich sercami, aby zawsze czuli to znamię pobłogosławienia do funkcji lektora. W uroczystości z racji pandemii towarzyszyli lektorom tylko najbliżsi.