Święte Triduum Paschalne

Czas pandemii sprawił, że tegoroczne celebracje przeżywane są inaczej niż zwykle. Niemniej jednak zachowanie wszelkich możliwych zaleceń oraz łączność w modlitwie dzięki stronie telewizyjnej, pozwoliły nam przeżyć ten czas blisko Boga. Zwłaszcza Liturgia Wielkiego Czwartku i Piątku, która zgromadziła nas na wspomnienie i podziękowanie za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Oraz jako podziękowanie w piątkowej celebracji za łaskę płynącą z krzyża Chrystusa. I choć w tym roku sama adoracja tego znaku zbawienia wyglądała nieco inaczej, to jednak gdzieś tam w głębi serca była ta gorąca intencja. Bogu więc niech będą dzięki za każdą modlitwę w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim. Również liturgia Wigilii Paschalnej, poprzedzone poświęceniem pokarmów, przyniosła umocnienie tajemnicą światła i wody chrzcielnej. Za tych wszystkich, którzy rozumieją i pragną Bogu oddawać całe swoje życie. Za tych, którzy tak głęboko włączyli się w tym roku w przeżywanie tego szczególnego czasu, Bogu niech będą dzięki…