Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanoc 2021
W dniach przeżywania tajemnicy Paschalnej, pragnę objąć wszystkich gorącą modlitwą zawierzenia Zmartwychwstałemu. Oby nasze serca były napełnione od Chrystusa nową nadzieją i siłą.
Niech grono rodzinne, ci dla których żyjemy i którzy są dla nas najważniejsi, dadzą nam w serca choć maleńką kropelkę radości i spokoju. Z serca błogosławię i zawierzam Panu.

Zmartwychwstanie

Ci którzy wierzą
i co mniej wierzą
wszyscy czekają
na zmartwychwstanie
Bo wtedy mądry
razem z mniej mądrym
zdrowy i chory
silny i słaby
ten na galowo i ten obszarpany
w jednym rzędzie
razem pokornie i cicho stanie…
Więc kiedy słyszysz
że ktoś chce Boga
a inny nie chce
i ma Go za nic
ty się uśmiechnij
bo tak naprawdę
każdy z nas czeka
na zmartwychwstanie…
I właśnie za tą
prawdę czekania
dzięki Ci Panie…

Ks. Grzegorz Łomzik