Pamięci Karola Sandrzyk

W piątek wieczorem, 11 września 2020, Pan Bóg powołał do siebie Karola Sandrzyk. Urodzony 08.01.1941 roku, przeżył na ziemi 79 lat. Przez 53 lata, szedł wspólną drogą w małżeństwie i rodzinie z ukochaną żoną Stefanią. Wychował 3 córki. Cieszył się też trzema wnukami. Sam pochodził z rodziny w której miał 4 braci. Od młodości, jak większość Orawian, przyzwyczajony był do ciężkiej pracy i zawierzenia Bogu wszystkiego, co go spotyka. Szczególnym dziełem, które zostawił nam wszystkim, jest jego ogromne zaangażowanie w budowę kościoła i serce zostawione parafii św. Brata Alberta. Kiedy już powstała świątynia posługiwał tu ofiarnie, jako pierwszy kościelny na Borach. Niech Pan da mu teraz wieczny odpoczynek. A my wyrażając wdzięczność, za całe jego życie, módlmy się teraz o spokój jego duszy. Uroczystości pogrzebowe będą odprawione w poniedziałek 14 września o godz. 13.00 w parafii św. Brata Alberta.
Prosząc o pamięć w modlitwie, osobiście również wyrażam z serca płynące podziękowanie Bogu, za dar życia i posługę Karola przy moim boku. Proboszcz Parafii św. Brata Alberta…