Nowy Rok Szkolny

1 września zazwyczaj kojarzymy z tym smutnym wspomnieniem rozpoczęcia wojny. Tym wydarzeniom polecamy wówczas naszą modlitwę, aby nie tylko uchroniła nas dzisiaj od podobnych chwil, ale by była również świadectwem uczącym nas szacunku do wolności. Dzień ten jest kojarzony również z rozpoczynaniem roku szkolnego. Wspominamy wówczas te pierwsze chwile w naszych szkołach, pierwszych nauczycieli i wychowawców, pierwsze klasy. Dla jednych jest to czas, do którego chętnie by dzisiaj wrócili. Dla innych, są to wspomnienia czegoś co było trudnym przeżyciem. Ten rok został rozpoczęty w sposób szczególny. Bo jak było zaznaczone w kazaniu, stawia nas wszystkich przed wielką niewiadomą, jakie będzie to nauczanie jutro i po jutrze. Dlatego o godz. 08.00 w naszym kościele zebrali się uczniowie naszych szkół podstawowych oraz szkoły zawodowej. Była gorąca modlitwa zawierzenia ci co najbardziej cieszy licznie przyjęta Komunia, aby prowadziła w łasce Bożego Miłosierdzia. Po mszy uczniowie podążyli do swoich szkół. Bóg zapłać za uczestnictwo również rodzicom i wychowawcą.