Wizytacja Kanoniczna w Parafii

W Piśmie św. czytamy, że Apostołowie po śmierci Jezusa, udawali się do małych wspólnot, żeby razem modlić się, przygotowywać do wiary i udzielać sakramentów, budując w ten sposób Kościół Chrystusowy. Jako pozostałość tej Tradycji, ukształtowała się w Kościele forma odwiedzania przez Biskupa miejscowego Kościoła, jako wspólnoty, zwana Wizytacją Kanoniczną, Pasterską. Ma ona odbywać się w każdej diecezji co 5 lat. Aby Biskup, jako Pasterz, modlił się z wiernymi, sprawował sakramenty i obserwował, czy we wspólnocie nie ma czegoś, co należy zmienić czy ulepszyć. Ostatnia wizytacja w naszym dekanacie odbywała się w roku 2013. Wizytował wówczas nasze wspólnoty ks. Bp Grzegorz Ryś. W tym roku przeżywamy w Dekanacie Jabłonka kolejną wizytację, którą tym razem, z ramienia Księdza Arcybiskupa Marka,  przeprowadza ksiądz biskup Damian Muskus. Nasza parafia przeżywała ją 19 maja, czyli w  V Niedzielę Wielkanocną. Ksiądz Biskup na rannej mszy św. udzielił Sakramentu Bierzmowania 32 młodym z klas III Gimnazjalnej oraz z VIII klas,  naszych szkół podstawowych. Były spotkanie z grupami pracującymi w naszej parafii. Było też spotkanie ze Wspólnotą św. Brata Alberta, pełniącą rolę zarówno modlitewną, duchową, jak i doradczą w podejmowanych dziełach duszpasterskich. Na mszy św. O godz. 11.oo modliliśmy się szczególnie za rodziny tworzące jedną wielką Rodzinę Parafialną naszej Parafii św. Brata Alberta, a dzieci Komunijne zakończyły swój Biały Tydzień. Było też spotkanie z księżmi z dekanatu, aby przekazać sprawy organizacyjne i objąć modlitwą, to dzieło wizytacji, które rozpoczęło się na Borach. Po błogosławieństwie i słowie do wiernych ksiądz Biskup Damian udał się do swoich dalszych obowiązków z naszym zapewnieniem o pamięci w modlitwie.

 

 

Ps. Zapraszamy do oglądania zdjęć. Jednocześnie informujemy z całą odpowiedzialnością w ramach tzw. RODO, że zdjęcia na stronie wykonywane są wyłącznie do dyspozycji administratora strony parafialnej ( do używania ich w ramach kroniki wydarzeń, ujęć kalendarzowych itp.). Dlatego są wyłączną własnością parafii i zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i wykorzystywanie gdziekolwiek indziej.