Zakończenie Oktawy

Oktawa, to te szczególne osiem dni, w czasie których pragnie się uchwycić jeszcze misterium przeżywanego święta. Taką oktawę przeżywamy zawsze po Bożym Ciele. Przez osiem dni, tak jak podaje tradycja, wyruszamy z procesją Eucharystyczną, aby uwielbiać Boga za obecność w Eucharystii. Tegoroczna Oktawa była przepleciona i wspomnieniem św. Antoniego. I Nabożeństwem Fatimskim. A w ostatnią środę również uroczystością odpustową w parafii. Ale dzięki Bogu odprawiliśmy wszystkie wymienione dni. Na zakończenie Oktawy poświęciliśmy wianki, symbol pierwocin tegorocznych zbiorów, aby było pobłogosławione wszystko to, co zasiewamy w ziemie i przynosiło nam obfite plony. Na zakończenie oktawy szczególne podziękowanie za uczestnictwo i włączenie się w oprawę tych dni wszystkim, którzy tak licznie zbierali się każdego dnia. Bóg zapłać.